www.bodvarschjelderup.org

observasjoner / observations

temastoff / thematic matter
(n) - norsk - (e) engelsk - (b) bok/book - (m) musikk/music
‘observasjoner’ handler om fenomen som fikk meg til å stoppe opp og tenke: hva betyr dette? hvorfor meldte tanken seg?
‘observations’ deals with phenomena making me halt and think: what can this mean? why did the idea occur to me?
-> Akhnaten’s friend and mentor (eb)
Who had been pharaoh Akhnaten’s advisor in childhood years? Moses?
-> Operasjon Olav (n)
Viktig eller ikke? Kan vi ha tillit til tekstene? Kanskje er svar vi ikke har sett, gitt oss?
-> arabian spring messenger (eb)
Arabian Spring’ soon became something quite different.
-> the seven churches (eb)
St John's Revations on the isle of Patmos.
-> gjemt er ikke glemt (nb)
Helgenkongen. En avsluttet historie – eller er den ikke slutt? Nøkler til et mulig svar.
-> Hidden Codes (n)
hidden codes that tell the untold