<<Back

CURRICULUM VITAE
                                                                                                                                                            
(Mars 2007)

B O D V A R   S C H J E L D E R U P
Født: 1932, Eide på Nordmøre, Norge
Arkitekturdiplom 1959, NTH (NTNU), Trondheim

P r a k s i s  : 
Architetur (ansatt og/eller egen praksis: Helsinki, Stavanger, Trondheim; 12 år)
Byplan (Stavanger; 10 år)
Arkitekturlærer (NTH (NTNU), Trondheim; 18 år)
Internasjonale kurs: ’Et sted for stillhet’, I samarbeid med studenter og kolleger, 1989-1994
publikasjoner og utstillinger (se nedenfor)

F o r s k n i n g  :
Universitetsstipend: en studie I sakralarkitektur (2 år)
Symbologi, metrologi, pyramidologi etc  (de siste 25 årene) 
publikasjoner og utstillinger (se nedenfor)

P u b l i k a s j o n e r  :
     (klikk på ¤ for nærbilde;  (N) = norsk;  (E) = engelsk;  ++ = flere språk)

B Ø K E R

Bøker og hefter for unge; GYLDENDAL o.a.;1972-75)
¤ Evidence (E)    
¤ Den lysende broen
(N)    
¤ Speil over helgengrav (N)   
¤ Pilegrim/Pilgrim (N,E++)   
¤ Loggbok for en helgen
/ A Saint's Logbook (N,E) 
¤ The Sign of the Pact and Table Five (E,N)    
¤ The Periscope : Book I – The Way to the Middle (E)   
¤ Kodenes kammer (N)   
¤ Gjenkjennelsens speil (N)    
¤ Table Five (E)   
¤ Mirror of Recognitions
(E)
¤ A Riddle of Rings (E)

U T S T I L L I N G E R

¤ Steinene synger / The Stones Sing / Es singen die Steine / Le chant des pierres (N,E++)
¤ Morgentegnet / Sign of Daybreak  (N,E)
¤ The House of Memory  (ten languages)
¤ Unfolding the World  (ten languages)
¤ Daybreak Archive – parts I-II-III +++ (E, N, N+E)

F o r e d r a g ,  s e m i n a r :
I Norge :  Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand, Moss, Ålesund; Ås; Halsnøy; Tønsberg, Bodø, Vardø; Hamar; Kapp; Steinkjer; Stjørdal; etc – delvis i tilknytning til
konferanser, festivaler, etc)

Utenlands :   Nederland (Eindhoven);   Tyskland (Düsseldorf; verdenskongress);  Russland (Moskva, internasjonal kongress, etc);   Estland (Tallinn);   Litauen (Vilnius);   Island (Reykjavik);   USA (Cincinnati; internasjonal kongress);   Ungarn (Budapest; kulturfestival).;  Egypt (Alexandria / Bibliotheca Alexandrina);   Sverige (Halmstad).