<<Back

publikasjoner

Gjenkjennelsens speil
Evidence (THE LANGUAGE OF RECOGNITION – BOOK ONE) 
FREDAG  /  1986  /  ISBN 82-90206-03-8  /  in English (sold out)
paperback; 180 pages; richly illustrated; sold-out  (most of the material is included in THE PERISCOPE – ONE :  THE WAY TO THE MIDDLE, and in other publications.)

The book was planned to be the first of two volumes presenting my discoveries concerning the Great Pyramid and related topics.  The field of discovery soon became too wide to follow up the decision, and the new series representing a direct continuation is THE PERISCOPE (see below)


BUY

Gjenkjennelsens speil
Den lysende broen
FREDAG  /  1991  /  ISBN 82-90206-04-6  /  på norsk
paperback; 108 sider; rikt illustrert; utsalgspris NoK 90:-


En bok om Mariaåpenbaringer – fra 1490 til i dag – med hovedvekten på Medjugorje i Bosnia-Hercegovina (som da åpenbaringene begynte i 1881 var en del av Jugoslavia).  Maria viste seg i mange år så å si daglig for seks ungdommer.  De så og hørte henne, snakket med henne og fikk svar.
Siden da er visjonene blitt sjeldnere, men fremdeles (2007) viser hun seg.  Hun oppfordrer ustanselig til faste og bønn, og har varslet ting som vil skje (innenfor og utenfor den katolske kirke), bl.a. store verdenskatastrofer som bare delvis vil kunne avverges ved trofast lydhørhet og bønn.
Jeg skrev boken som resultat av en kartanalyse (påvist via den Store Pyramide) og en reise til Medjugorje. De videre analysene synes å bekrefte Maria-mysteriet.

MER INFO KJØP

Gjenkjennelsens speil
Speil over helgengrav (1991)

(Begrenset antall på lager)

KJØP

Gjenkjennelsens speil
Pilgrim
FREDAG  /  1992  /  ISBN 82-90206-06-2
på 24 ulike språk; paperback; 228 sider; illustrert; utsalgspris NoK 150;-
in 24 different languages; paperback; 228 pp; illustrated; retail pr. € 12:-; USD 15:-

Short MEDITATIONS – parallel texts in twenty-four different languages* – on being a wanderer, moving, on ones way, from viewpoint to viewpoint; from insight to insight ...
a ‘Pilgrim’s Progress’ for our own day, whose naked passages connect moment to moment, detail to totality ...
The languages:  Arabic; Danish; Dutch; English; Estonian; Finnish; French; German; Irish (Gaelic); Greek; Icelandic; Kurdish; Latvian; Lithuanian; Norwegian (both versions); Polish; Rumanian; Russian; Sami; Serbo-croatian; Spanish; Swedish; Vietnamese

MER INFO KJØP

Pilgrim

Korte MEDITASJONER – mangespråklige parallelle tekster – om å være menneske, i bevegelse, underveis, fra begynnelse mot mål ... en trinnvis vandring fra bilde til bilde, fra erkjennelse til erkjennelse.  En ’Pilegrimsvandring’ for vår egen tid, med nakne setninger som knytter øyeblikket til tiden, detaljen til helheten ...
Språkene er:  arabisk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, irsk (gaelisk), gresk, islandsk, kurdisk, latvisk, litauisk, nederlandsk, norsk bokmål, nynorsk, polsk, rumensk, russisk, samisk, serbo-kroatisk, spansk, svensk, tysk, vietnamesisk.

BUY

Gjenkjennelsens speil

Loggbok for en helgen
PERISCOPE VISION / Utgitt første gang 1997. Nyutgivelse 2008  /  ISBN 978-82-90206  /  in Norwegian + 34 pages in English; paperback; 288 pages; illustrated; retail price NoK 200:-; € 12:-; USD 14:-

En videreføring av SPEIL OVER HELGENGRAV (Begrenset antall på lager) – om Hellig Olav og de symbolbærende tegn som bekrefter hans misjon, i liv og ettertid.  Selv lever vi i kraftfeltet av hans oppdrag.  Vi er ikke ferdige med ham.
Som den som ’kristnet’ Norge, vakte han også motvilje og hat.  Men da han falt på Stiklestad, vendte et blad i historien seg.  Siden da har ’Hellig Olav’ vært en del av signaturen hver gang noe viktig har skjedd i Norges historie.  Symbolene som viser tilknytningen til Olavs Hvitekrist er langt sterkere enn vi kanskje tenker oss.
Dette ses via geografi, geometri og tall – som sammen påviser tidløse hensikter som historie og ordenes språk ikke avslører.  Så vel Jorden som den Store Pyramide er med på å eksponere Olav som et sjeldent tydelig vitne om hellig hensikt.

MER INFO KJØP

A saint's logbook

The Norse saint-king Olav Haraldsson (995-1030) proves to be a striking witness of Providence – demonstrated by sacred geometry, geography, and number.  As the one completing the christening of Norway (not least after his death, as the most beloved saint of Northern Europe) he turned hate and intrigues into love and new perspectives.
The illuminating signs – on the map, on the Globe, and on the chart of time – are among the most lucid examples of sacred meaning.  The striking connections to Jesus – Olav’s Whitechrist – are supplemented and explained by symbol-bearing references to the Great Pyramid.  Saint Olav became a vital message – even for us, today.


BUY

Gjenkjennelsens speil
Gjenkjennelsens speil
Table five
PERISCOPE VISION  /  2007  /  ISBN 978-82-90206-11-1  / in English
paperb.; 196 pp; richly illustrated; retail price € 12:-; USD 15:-; NoK 130:-

The Hebrew text of the Ten Commandments, containing 651 sign modules and thus suggesting a rectangle of 21x31, reveals a container of complementary holy message.  The ‘Bible Code’ method shows this hidden information.  The two first tables were destroyed; the next two were lost.  In my own search it all began as a ‘Table Five’.  ()
The ‘Bible Code’, described by Michael Drosnin and others, demonstrates how the old texts of the Hebrew Bible contain information which the literal text cannot reveal. This ‘hidden Bible’ also comments on our own time, on things happening right now.
Table Five also seems to comment on statements (by f.x. Graham Hancock: ‘The Sign and the Seal’) that the Holy Ark still exists – in Ethiopia.  The readings of the ‘Table Five’ definitely seem to support that idea.  Even the mention of ‘Yeshúa’ is striking …

BUY

Paktens tegn og den femte tavlen
PERISCOPE VISION  /  2007  /  ISBN 978-82-90206-11-1
paperb.; 196 sider; rikt illustrert; utsalgspris NoK 100:-


De Ti Buds hebraiske teksts 651 tegn inviterte til et rektangel på 21x31 rutemoduler – et signal om Budene som en helligdom i geometri og tall.  Her avslørte ’bibelkodens’ lesemåte en rekke ting som var skjult i selve teksten.
De to første lovtavlene ble ødelagt; de to neste er forsvunnet.  Og ’bibelkoden’ (bl.a. presentert av M Drosnin i to bøker om emnet / Hilt & Hansteen) påviser at Bibelens gamle tekster inneholder mangt som den vanlige lesemåten rommer, delvis med avsløringer som gjelder vår egen tid. 
De Ti Bud antyder på denne måten også hvor den tapte Paktens Ark kan være, i tråd med Graham Hancock’s bok ’The Sign and the Seal’: i Etiopia

MER INFO KJØP


Gjenkjennelsens speil
The way to the middle
PERISCOPE VISION  /  2004  /  ISBN 82-90206-08-9  /  in English
paperback; 288 pp; richly illustrated; retail price € 18:-, USD 20:-, NoK 220:-

A book presenting new discoveries and concluding theories concerning the Great Pyramid and connected topics (geometry, geography, architecture, religion, etc).  The Great Pyramid’s ‘way to the Middle’ is a key symbol, the Middle being the goal of the inward quest. 
The Pyramid’s ‘way to the Middle’ has two versions: the physical sequence of passages, and the horizontal line from the outside to the very centre.  This duality parallels another: the dual nature of everything, including the interaction between visible and invisible.
In the Pyramid the visible is made manifest to reveal the invisible; in return, the invisible explains the material.  We do need the invisible in order to read the Pyramid’s stories.

MORE [1] [2] BUY

Gjenkjennelsens speil
Kodenes kammer
PERISCOPE VISION : NØKKELSERIEN  /  2005  /  ISBN 82-90206-09-7  /  norsk
paperback; 148 sider; rikt illustrert; utsalgspris NoK 130:-


Det såkalte ’dronningkammeret’ i den Store Pyramide er et rom midt inne i pyramide-kroppen.  Flere ulike geometriske og numeriske koder er sammen om å beskrive dets særegne signaler om hensikt og mening – og dets tilknytning til Pyramiden og dens idé.
Geometriske her får vi direkte kontakt med et språk som aldri har forandret seg og er uavhengig av språkgrenseproblemer.  Ved gjenkjennelse utvides fatteevnen vår.
Også her gjelder det samspill mellom det som umiddelbart ses, og det usynlige som påvises av det synlige via geometri og tall.  Kuben – symbol for romlig balanse – trer til som guide: kammeret knyttes til Pyramidetoppens loddlinje, den utilgjengelige Midten.

MER INFO KJØP

Gjenkjennelsens speil

Gjenkjennelsens speil
Mirror of recognitions
PERISCOPE VISION  /  2006  /  ISBN 978-82-90206-12-8  /  in English
paperback; 108pp;  richly illustrated; retail price € 11:-; USD 13:-; NoK 110:-

On the built-in geometries of the human body; on the axial ‘chakra ladder’, its numerical symbols and possible revelations concerning the ‘phenomenon of man’. Ancient Vedaic wisdom appears as background of new, informative perspectives as to the human body and man’s hidden parables of belonging, evolution, and goal.  The developing images connect to the Great Pyramid, Jesus, prophecies – and perspectives still waiting for adequate terms.
(Norwegian version:  GJENKJENNELSENS SPEIL)

MORE INFO BUY

Gjenkjennelsens speil

PERISCOPE VISION  /  2006  /  ISBN 13 978 82 90206
paperback; 96 sider; rikt illustrert; utsalgspris NoK 110:-

Om menneskekroppens innebygde geometri; om den aksiale ’chakrastigen’, dens tallsymboler og mulige avsløringer … om ’fenomenet menneske’.
Med mangetusenår gamle overleveringer som bakgrunn avsløres sammenhenger som knytter symbolske, åndelige og utviklingsmessige kvaliteter til det vi vet om menneskekroppen.  Og helt nye bilder fremkalles – med relasjoner til den Store Pyramide, Jesus, profetier … og perspektiv vi ennå ikke helt vet å sette ord på.
(Se også: MIRROR OF RECOGNITIONS)

MER INFO KJØP

Gjenkjennelsens speil
A riddle of rings
The possible secret of the Danish ring rastles
PERISCOPE VISION  /  2006  /  ISBN 978-82-90206-13-5
paperback;  128 pp;  richly illustrated;  retail price € 10:-;  USD 12:-; NoK 120:-

A Danish glazier discovered that a number of circular medieval 'castles' of Denmark were located along a long straight line - stretching across mainland, islands, and open sea.  There are two such lines, however, suggesting radically new explanations concerning origin, purpose, and symbolic meaning.  Who had initiated this great plan?  Who had been able to carry it out?

BUY

Ringkorslignelser
Ringkorslignelser
Ring cross parables
PERISCOPE VISION  /  2008  /  ISBN 978-82-90206-15-9
paperback;  100 pp;  richly illustrated;  retail price € 10:-;  USD 12:-; NoK 60:-

BUY

Ringkorslignelser
Ageless Testament A
Between Vision and Science
PERISCOPE VISION  /  2009  /  ISBN 978.82.90206.16.6

MORE INFO BUY

Ringkorslignelser
Ageless Testament B
The listening eye
PERISCOPE VISION  /  2010  /  ISBN 978-82-90206-17-3

MORE INFO BUY