<<Back

Ustilling

EX-01  
STEINENE SYNGER / THE STONES SING / ES SINGEN DIE STEINE / LE CHANT DES PIERRES

Gjenkjennelsens speil
Gjenkjennelsens speil

BODVAR SCHJELDERUP / FREDAG / 1989   

Vandreutstilling.  56 fargeplansjer 60x60 cm, med hengslede over- og underdeler
for henholdsvis titler og tekster (fullt utfoldet 60x120 cm).
Transport i skreddersydd container; vekt 390 kg brutto.
Til bordmontasje i rekke; minimum bordbredde 120-130 cm (evt med to mindre bord eller pulter i bredden) – se fotos.
Tekster på norsk, engelsk, tysk og fransk.  Egne teksthefter på svensk, ungarsk, russisk, estisk og latvisk.

Emnene :
 
HELLIG GEOMETRI – EKSEMPLER OG KODER;
DEN STORE PYRAMIDE: FORKLARENDE SYMBOLER OG GEOMETRISKE KODER;
TRANSISJONSNØKKELEN – SOM KOMMENTATOR TIL PYRAMIDEN ETC.;
DET STORE EXODUS: VANDRINGENS MØNSTER OG RELASJONEN TIL PYRAMIDEN;
JESUS:  NØKKELSTEDENE, KARTRELASJONENE, OG FORHOLDET TIL PYRAMIDEN;
JERUSALEMS HELLIGE GEOGRAFI: TEMPELPLASSEN, OG KODER FOR JESU STEDER;
AVSLØRENDE NIVÅSAMSPILL I DEN STORE PYRAMIDE OG JESU LIVS LANDSKAP.

                    
Vist i Norge:  Trondheim (Olavsfestdagene); Oslo (Oslo Rådhus)
Vist i utlandet:  Nederland (Eindhoven tekn. universitet);  Ungarn (den
nasjonale kulturfestivalen og i det Tekniske universitetet i Budapest, og på
den høyere tekniske skolen i Pecs); Tyskland (Düsseldorf/Neuss – verdens-
kongress); Estland (Tallinn og Tartu); Russland (Moskva – kongresser).
(Bestill denne utstillingen for visning i ditt eget kulturelle miljø!)

 

EX-02  
MORGENTEGNET / SIGN OF DAYBREAK

Gjenkjennelsens speil
 

BODVAR SCHJELDERUP / FREDAG / 1995

Vandreutstilling.  15 store fargeplansjer på kraftig kryssfiner bunn, 150x60 cm, for
golvmontasje på medfølgende rundstokk-stendere, eller på vegg.
Transporteres i to liggende trecontainere.
Tekster på norsk og engelsk.

Emnene :

SYMBOLER OG TEGN I SPORENE ETTER HELLIG OLAV (995-1030);
REISENE HANS, NØKKELSTEDENE, HVA RELASJONENE PÅ EUROPAKARTET VISER;
HELLIG GEOMETRI:  KODEMODELLER SOM BL.A. VISER TIL DEN STORE PYRAMIDE; 
SYMBOLBÆRENDE MODELLER I RELASJON TIL JESUS – OLAVS ’KVITEKRIST’;
TRONDHEIM / NIDAROSDOMEN OG STEINVIKHOLM OG DEN HELLIGE GEOMETRIEN.

Vist i Norge:  Trondheim (Olavsfestdagene: tusenårsfeiringen av Hellig Olav);
Oslo (Deichmanske Bibliotek);  Bodø (nordnorsk musikkfestuke).
Vist i utlandet:  Island: Reykjavik (Nordens Hus)
(Bestill denne utstillingen for visning i ditt eget kulturelle miljø!)


EX-04  
ERINDRINGENS BOLIG / THE HOUSE OF MEMORY …

Gjenkjennelsens speil
Gjenkjennelsens speil
Gjenkjennelsens speil

BODVAR SCHJELDERUP / PERISCOPE VISION / 2004 : PRODUKSJON FOR VISNING I DET NYE
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA, ALEXANDRIA, EGYPT

Vandreutstilling.  21 fargeplansjer 93x70 cm med hengslede topp- og underdeler
for titler og tekster (ti språk – se nedenfor!).  Fullt utfoldet: 93x130 cm.
Transport i 2 stk trecontainere; bruttovekt alt i alt 150 kg.
Til montering på bord i rekke; minimum bordbredde 130 cm (dvs evt to bord i bredden – se fotos).
Tekster på ti språk:  arabisk, engelsk, fransk, hebraisk, italiensk, japansk, norsk,
russisk, spansk, tysk.

Emnene:

DEN STORE PYRAMIDE: GEOMETRIEN, ANATOMIEN, KAMRENE, TALL OG KODER.
ANALYSER OG KOMMENTARER; RELATERTE EKSEMPLER; IDÉER VEDR. NITIATIVET,
DET SPIRITUELLE POTENSIALET OG HENSIKTEN, m.m.

Vist:  Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt februar-mai 2004.
(Bestill denne utstillingen for visning i ditt eget kulturelle miljø!)

 

EX-05  
VERDEN FOLD DEG UT! /UNFOLDING THE WORLD …

BODVAR SCHJELDERUP / PERISCOPE VISION / 2004 : PRODUKSJON FOR VISNING I DET NYE
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA, ALEXANDRIA, EGYPT

Vandreutstilling.  21 fargeplansjer 93x70 cm med hengslede topp- og underdeler
for titler og tekster (ti språk – se nedenfor!).  Fullt utfoldet: 93x130 cm.
Transport i 2 stk trecontainere; bruttovekt alt i alt 150 kg.
Til montering på bord i rekke; minimum bordbredde 130 cm (dvs evt to bord i bredden – se fotos).
Tekster på ti språk:  arabisk, engelsk, fransk, hebraisk, italiensk, japansk, norsk,
russisk, spansk, tysk.

Emnene:

JORDKLODEN OG KARTET:  MERCATOR OG HANS REVOLUSJONERENDE KART-
PROJEKSJON.  EN PLANSJESERIE SOM BL.A. INNEHOLDER:  DEFINISJONER AV
BEGREPET ’VERDEN’;  KONTINENT- OG VERDENSKODENE;  SAMSPILL OG EKSTERNE RELASJONER;  MODELLER MED SIGNALER OM HELLIG GEOMETRI;
HELLIGFJELL;  SYMBOLSKE ØST/VEST-RELASJONER;  MODELLER SOM ANTYDER
IDÉEN OM ÉNHET-I-TOHET;  PERSPEKTIVER OM NÅTID OG FREMTID.
 
Vist:  Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt februar-mai 2004.
(Bestill denne utstillingen for visning i ditt eget kulturelle miljø!)


EX-06  
DAGGRYARKIVET / DAYBREAK ARCHIVE

BODVAR SCHJELDERUP / PERISCOPE VISION / 2005…
EN MINIPLANSJE UTSTILLINGSSERIE DER STADIG NYE TEMA INKLUDERES

Lett transporterbar fargeplansje-serie 41x41 cm – til visning på vegg eller på bord.  Primært produsert for å ledsage forelesninger, seminar etc, men velegnet for selv-
stendig visning (for eksempel i bibliotek, gallerier, samfunnshus, kirker, privat regi osv.). 
Tekster delvis på norsk, engelsk, eller norsk og engelsk sammen – avhengig av emne og prioritert formål.
Temaene (se nedenfor) kan inneholde fra 4 til 10 plansjer.  Vær oppmerksom på det store spekteret av emner og informasjon!

Noen av tematitlene :

MERCATOR-PERSPEKTIVET.    ‘KAMMERMUSIKKEN’ I DEN STORE PYRAMIDE.   DEN STORE PYRAMIDE OG DENS FORKLARENDE KODER.    CHAKRASTIGEN OG DENS AVSLØRINGER.    EXODUS’ HELLIGE GEOGRAFI.    NILDALENS ’PYRAMIDEFAMLIE’.
HELLIGE FJELL – EN STUDIE.    HELLIG GEOMETRI – SPRÅK OG KODER.    JESU JERUSALEM.    DET AVSLØRENDE HEMMELIGE ALENMÅLET.   FOKUS PÅ CHARTRES.
MOSES’ TELTHELLIGDOM: PRINSIPPET OG KODENE.    PAKTENS ARK – EN STUDIE.
DE DANSKE RINGBORGENES GÅTE.    BIBELKODEN OG ‘TAVLE FEM’.    NOTATER
OM STONEHENGE.    HVA NIVÅER KAN AVSLØRE.   JERUSALEMS TEMPELPLASS OG
DENS KODER.    SYMBOLER PÅ ÉNHET-I-TOHET.    Å SE DET USYNLIGE – SOM
FORKLARER DET VI SER.   SOLPORTENS KODE.   osv. osv. 

En rekke av temaene er vist i tilknytning til forelesninger, seminarer,
kongresser og festivaler – i innland og utland.  Be om spesifikasjoner.